Pa Galito's-ft Izz-Mw x Guntolah x Riffle-Dynamic - Aiko