Mwana wa Mberere (Don Von x Wonderful x Sibhusiso) - Mystics

Mwana wa Mberere (Don Von x Wonderful x Sibhusiso) - Mystics
Mwana wa Mberere (Don Von x Wonderful x Sibhusiso) - Mystics
423 Hits
184 Downloads
From the album The Conquest EP

Song Lyrics

Pakuti munthu ngwakananga

Payekha wangajiponosya yaye wangwa

Sembe zaviweto zikatondeka nipela

Pakuti Chiuta wachitemwa charu chapasi

Wakatuma mwana wake kananda Yesu

Kuzatiponosya tonse kuzakwananga

Iwe, ninjani uyo wangatuma mwana kuti wafwele wanyake?

Ninjani uyo wakapangisya wanthu wafipa kuti watuma nga mzungu?

Nayezga ku Natatatwisya kunyake

Iwe nganya ni Yesu pelaHe, the Lamb of God

He, the Lamb of God

My lamp’s on my feet

Our path straight, no going astray

I know we all gonna make it through

You better believe

I know He’s the Lamb of God.


HOOK (WONDERFUL)

Mwana Mberere watiyeyela

zakwananga zithu zose (*4)


VERSE 2 (SIBHUSISO)

He’s the Lamb and the GOAT at the same//

Yeah, My G is the Greatest of all times//get it//

I don’t do this so that you can see me//

See He gave me life not jokes you can see me//

But I do this for the one who died for me// Eeh//

Yemweyo mfana yemweyo, mzimu, yemweyo biggy//

Mwana wa Mbelele//

Watiyeyela//


Zose zakwanangwa pala pamphinjika//

Bwera kwa Yesu aise nde osamaphinjika//

Covid-19, sin He conquered that//

See He died and rose on the third day//

Living my life, praising my Saviour my Lord everyday//

Wakiza Yesu Khristu nakumupamatha//

Iwe leka kopa ninjani wakupamantha//

BP, sugar, cancer and death/

Men, He conquered that/

Breathe//

Christ all the way//