Ndaponda Mwala - Chifuniro

Ndaponda Mwala - Chifuniro
Ndaponda Mwala - Chifuniro
From the album Maloto Anga

Song Lyrics

Intro

Ayiya iyaye ehhh

 

Verse 1

M’mene n’khalira moyo iwo samvetsa amadabwa nawo

(My lifestyle is a wonder to many)

Pomwe alira iyo ine Chimwemwe mumtsaya; sindilira mayo

(While they complain, I smile)

Ena sapilira koma kufunsa chomwe ine nakumana nacho

(Some can’t hold it than to ask)

Kuti moyo wangayu ukhale opatulika; osiyana nawo.

(What made my life different from theirs)

 

 

Pre-chorus

Chimene sodziwa n’choti ine ndimudziwa yemwe ndimudziwayo

(They don’t know that I know what I know)

Komanso sowona zoti ine ndimuwona yemwe ndimunanayo

(And they don’t know that I see what I see)

 

 

 

Chorus

Ndili nawo mwala womwe ndaponda ine

(I stand on the rock)

Yesu ndi nthanthwe losasunthuka ayi

(Jesus in that unshakeable rock)

Ndili nawo mwala womwe ndaponda ine

(I stand on the rock)

Yesu ndi nthanthwe losasunthuka ayi

(Jesus in that unshakeable rock)

 

Verse 2

Anabwela padziko kusiya ulemelero kudzapanga za ine

(He came on earth just for me)

Mwini moyo wa moyo wosunga moyo wanga ndimapanga za iye

(I, too, mind Him; the giver and sustained of life)

Chiyembekezo adandipatsa, mantha adachotsa; ndiwopenso chiyani?

(He gave me hope, took away fear; so why should I be afraid)

Adadzipeleka yekha ngati msembe ya ochimwa, angandimane chiyani?

(He gave himself for a ransom; What can He withhold from me)

 

 

Back to chorus

 

Instruments

 

Back to chorus